Reglament Trail Els Tossals 2019

El Reglament del Trail Els Tossals és el mateix del campionat maqui que es detalla a continuació , a excepció del punt  6. CATEGORIES que pel Trail Els Tossals seran:

Categories 14Km

Trofeus al primer classificat femení i masculí de les següents categories:

 • Cadet (nascudes després del 2002)

 • Júnior (nascudes els anys 2000, 2001 i 2002)

 • Sub 23(nascudes els anys 1997, 1998 i 1999)

 • Sènior (nascudes entre el 1980 i 1996)

 • Veterà (nascudes entre el 1970 i el 1979)

 • Màster ( nascudes abans del 1970)

Reglament Campionat Maqui 2017

1. Cursa de Muntanya els Emboscats, a Palà de Torroella, 1 d’octubre  de 2017 de 15km a peu.
2. Cursa de Muntanya de Castelltallat, a Castelltallat, 15 d’octubre  de 2017 de 14km a peu.
3a. Cursa de Muntanya dels Tossals 14Km, a l’Espunyola, 5 de novembre de 2017, amb 14 km a peu.
3b. Cursa de Muntanya dels Tossals 25Km, a l’Espunyola,5  de novembre de 2017, amb 25 km a peu.
4. Cursa de Muntanya de Bell Race , a l’Hotel Mas de la Sala, Cabrianes (Sallent),  26 de novembre de 2017 de 15km (poden ser més o menys)a peu.

A) Cada una de les proves del Campionat Maqui té 100 punts.*
B) El primer classificat obtindrà 100 punts.
C) El segon classificat obtindrà 90 punts
D) El tercer classificat obtindrà 82 punts.
E) El quart classificat obtindrà el 76  punts.
F) El cinquè classificat obtindrà el 71 punts.
A partir d’aquí s’aniran baixant els punts de 1 en 1, fins arribar a 1 punt, és a dir que tots els qui acabin la prova, al menys obtindran 1 punt.

* La Cursa dels Tossals al tenir 2 recorreguts es repartiran els punts com 2 proves separades tenint 100 punts la Tossals 14km i 100 punts la Tossals 25Km.

2.1 Sistema de puntuació per equips.

Seguint el sistema de puntuació de la general individual, cada corredor/a d’un equip aportarà els seus punts obtinguts en la  classificació general d’aquella cursa per ser sumats en el total de l’equip/ club. No hi ha límit de corredors per quips.

A) Cada una de les proves del Campionat Maqui té 100 punts.*
B) El primer classificat obtindrà 100 punts.
C) El segon classificat obtindrà 90 punts
D) El tercer classificat obtindrà 82 punts.
E) El quart classificat obtindrà el 76  punts.
F) El cinquè classificat obtindrà el 71 punts.
A partir d’aquí s’aniran baixant els punts de 1 en 1, fins arribar a 1 punt, és a dir que tots els qui acabin la prova, al menys obtindran 1 punt.

* La Cursa dels Tossals al tenir 2 recorreguts es repartiran els punts com 2 proves separades tenint 100 punts la Tossals 14km i 100 punts la Tossals 25Km.

*Cal que cada corredor/a, equip o club vetlli perquè en les inscripcions s’escrigui de manera igual el nom de l’equip o club.  Veiem exemple d’errades d’escriptura en procés inscripció: Club Esportiu Outcat, Club Outcat, Outcat, Club Out Cat, etc. l’organització no es farà responsable de dades entrades incorrectament. Des de l’organització en l’exemple que hem comentat entendrà que són equips o clubs diferents.

Les inscripcions és faran per Internet,  hi ha dues modalitats:

1. INDIVIDUAL a CADA CURSA (anticipades)

 • Cursa Emboscats (Palà de Torroella- Bages): 15€ Federats / 17€ No Federats
 • Cursa de Castelltallat (Castelltallat – Bages): 10€ Federats / 12€ No Federats
 • Els Tossals 14Km (Espunyola – Berguedà): 14€ Federats / 16€ No Federats
 • Els Tossals 25Km (Espunyola – Berguedà): 14€ Federats / 16€ No Federats
 • Bell Race  (Hostal del Camp – Sallent – Bages): 15€ Federats / 18€ No Federats

1.1  Tancament inscripcions anticipades

El mateix dia de la cursa es podran fer inscripcions amb un recàrrec de 5€ si queden inscripcions. El tancament de les inscripcions anticipades es farà cada dijous abans de la cursa  a les 12 de la nit.

2. TOT EL CAMPIONAT

Et dóna dret a poder fer tot el Campionat Maqui (a participar en les 4 curses)

53€ Federats /  61€ No Federats

Tancament inscripció a tot el campionat dia 28 de setembre de 2017.

Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s’admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del període d’inscripció anticipada que figura en al reglament de la cursa. A partir de l’últim dia del període d’inscripcions fixat, no s’acceptarà cap tipus de modificació. Les modificacions s’hauran d’enviar per mail a info@campionatmaqui.com

1) Els menors de 18 anys no podran participar sense permís patern. L’edat mínima per participar és de 14 anys . Les edats entre14 a 16 anys es recomana que vagin acompanyats d’un adult.
2) Serà motiu de desqualificació:

– No passar per tots els controls.
– Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats.
– No realitzar tot el recorregut a peu marcat per l’organització.
– Superar els temps límits marcats per l’organització. No complir amb l’horari.
– Embrutar o degradar el recorregut i la muntanya en general.
– No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització.
– No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident i informar al control més proper.
3) Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o altres components de l’organització.
4) És responsabilitat dels participants portar l’equip adient i estar físicament preparat per la prova.
5) L’organització no es fa responsable dels accidents que puguin causar o rebre els participants, tot i que vetllarà per tal d’evitar-los, i garantirà la presència d’assistents sanitaris.

6)Si patiu un accident o trobeu algun participant accidentat notifiqueu-ho al control més proper o truqueu als telèfons d’emergència de la prova: 664227627 (indiqueu punt quilomètric i modalitat).
7) El mal temps no serà obstacle per la celebració de la prova, encara que l’organització es reservi el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient
8) És recomanable que els participants estiguin afiliats a la FEEC o altres federacions esportives.
9) Les reclamacions es faran per escrit i lliurades al Comitè de Cursa, previ pagament de 60 € que seran tornats si aquesta prospera.
10) Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per a la organització.
11) Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest Reglament. Així mateix amb la vostra inscripció concediu permís total per a l’ús de fotografies, vídeos, pel·lícules o qualsevol altre mitjà de comunicació, així com el dret a fer-ne l’ús publicitari que es consideri oportú, sense dret a rebre cap tipus de compensació.

Tres categories: CATEGORIA DONES, CATEGORIA HOMES i NOVA CATEGOTIA x EQUIPS/CLUB
Es donarà premi als 3 primers classificats de la general home/ dona de cada cursa. Tots els participants rebran un  record. El repartiment de premis es farà a les 13.00 hores.

Els guanyadors del campionat també tindran un premi que els distingirà.

Els participants accepten tots els apartats d’aquest reglament i es comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia d’arribada.

El Campionat Maqui té un caire no competitiu, la voluntat dels organitzadors és donar a conèixer el territori, fomentar la pràctica de l’esport i passar uns moments distesos entre amics, parents i amants de la naturalesa i el running. Tota actitud que vagi en contra d’aquesta essència no serà benvinguda.

Pel sol fet d’inscriure’s a qualsevol cursa del campionat, s’autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i /o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difusos a tot el món.

Totes les curses hi ha un temps límit per acabar els recorreguts:

 • La cursa els Emboscats: comença a les 10 del matí i acaba a les 13hores. Tot participant que arribi més tard de les 13hores quedarà desqualificat.
 • La cursa de Castelltallat: comença a les 10 del matí i acaba a les 13hores. Tot participant que arribi més tard de les 13hores quedarà desqualificat.
 • La cursa dels Tossals 14Km: comença a les 10 del matí i acaba a les 13hores. Tot participant que arribi més tard de les 13hores quedarà desqualificat.
 • La cursa dels Tossals 25Km: comença a les 9 del matí i acaba a les 14 hores. Tot participant que arribi més tard de les 14hores quedarà desqualificat.
 • La cursa Bell Race: comença a les 10 del matí i acaba a les 13hores. Tot participant que arribi més tard de les 13hores quedarà desqualificat.

L’organització portarà a terme l’assistència sanitària i es farà responsable dels participants que pugui haver en el traçat, en les hores esmentades abans. Tota aquella persona que hi hagi en el traçat abans de  l’obertura i tancament de cursa, l’organització no se’n fa responsable

b) En cada cursa hi ha diferents controls de temps, passar  fora del temps marcat per l’organització farà que es quedi desqualificat. L’organització avisarà al participant, en aquell moment i automàticament quedarà fora de la cursa. L’organització no es fa responsable d’aquesta persona un cop avisada que està fora de cursa

Col·laboradors